Archival Studies

Et vartegn for både festivalen og solen 

Midt på festivalens centrale akse vil du møde Archival Studies’ store runde vartegn: En struktur der både er en vinbar, en udkigspost, et navigationspunkt og et sted at samles. 

Archival Studies er optaget af at skabe rum og møbler med udgangspunkt i de materialer og ressourcer, der allerede findes i verden. Det samme ønske har vi på SYD FOR SOLEN, når vi skaber festivalen. Derfor er vi gået sammen om at skabe en arkitektonisk installation konstrueret af stillads. En temporær byggeform, der både er indbydende, industriel og udfordrende med utallige muligheder og et spændende grafisk udtryk. Stillads er en byggeklods, der allerede eksisterer og har haft et liv – og det er en byggeklods der fortsætter sin funktion i et nyt projekt, når festivalen slutter. For at sikre et afbalanceret udtryk vil Archival Studies desuden introducere et mere blødt ydre og drapere stillads tekstiler på ydersiden af installationen. 

En design praksis, der udforsker transformativ og omsorgsfuld arkitektur med udgangspunkt i det eksisterende.

Vi var forbi deres tegnestue og værksted i Valby for at høre hvordan forårets udadvendthed inspirerer dem og hvordan de starter nye kreative processer. 

Er der noget særligt som I er fascineret af for tiden? 

Foråret er over os og alting springer ud. Det er svært ikke at blive inspireret af denne livlige årstid. Særligt, har vi et crush på afgrøden: Hør. Hørplanten har en smuk og fin blå blomst, og så er den et fantastisk råmateriale. Dens fibre kan bruges til at hørgarn, planten indeholder næringsrig glutenfrie frø og den olie, som udvindes  fra frøene, kan blive brugt til at lave maling. Desuden er det et godt alternativ til andre fibre, fordi hørplanten ikke kræver så meget vand, når den vokser. Alle de her fantastiske egenskaber samlet i en enkelt plante får os til at drømme om hør, mens forårets små skyer passerer over himlen.


 

Hvordan starter en kreativ proces oftest i jeres studio? 

Som vores navn antyder, starter vi hver proces med at se på hvilke ressourcer som allerede eksisterer. Det betyder at vi ser på den generelle kontekst, kunden, situationen, materialer mm. Vi gør netop dette, fordi det gør det muligt at designe ‘så lidt som muligt’ og lade eksisterende mønstre og livsbetingelser være en rettesnor for vores arbejde.  

I vores arbejde med SYD FOR SOLEN har vi brugt rigtig meget tid på at forstå stillads som system og det tekstil som oftest bruges til beklædning af stilladser. I en sådan undersøgelse leder vi efter systemets egen indre logik og lader så dét være udgangspunktet for vores designproces. På den måde bliver alle beslutninger truffet på materialets præmisser.

Hvad har inspireret jeres idé til den installation i skal lave til festivalen?  

Festivalen findes syd for solen, og ser solen som en samlende kraft for mennesker, mad og særligt musik. På samme måde har vi også fundet inspiration i at tænke på solen. Ganske tidligt i vores arbejdsproces besluttede vi at trække direkte inspiration fra solen ved at lave vores installation rund og gul. Vi skal lave et vartegn til festivalen og det skal være nemt at genkende og derfor var det vigtigt for os at tale formernes og farvernes tydelige sprog.  

Cirklen er et stærkt symbol med en inviterende attitude, der på en måde er åben fra alle sider. Vi håber det også er på den måde at festivalens gæster vil opleve det.  

Helt konkret, har vi også ladet os inspirere af stilladset som et system i sig selv. Vi har studeret det og de tekstiler som hører til det, og har på den måde fundet en måde at fordreje og justere det; når man finder mønstrene og logikken, har du byggestenene og de rigtige argumenter til at skabe et meningsfuldt design.  

Lytter I til musik når I arbejder, og hvilken rolle spiller musikken på en tegnestue som jeres? 

Når man kigger ud over arbejdsbordene her i vores studio er der mange, som lytter til musik mens arbejdet står på. Den generelle stemning er, at det stimulerer det kreative arbejde og det hjælper med at holde fokus. Inde i vores værksted, som ligger ved siden af, er anlægget også tit tændt og der kører forskellige spillelister.  

Vi er ret oppe og kører over SYD FOR SOLENs musikprogram i år. Der er meget diverst og det matcher i hvert fald ret godt den forskelligartede musiksmag som der er her i vores studio. Når det er sagt, drømmer vi om, at SYD FOR SOLEN booker Detroit legenden Theo Parrish til næste års festival.